Standarder

Her kan du finde servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social og sundhedsområdet i Gribskov Kommune.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, som borgerne kan forvente når de modtager hjælp hos os i Gribskov Kommune.  Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger der er til medarbejdere og leverandører.

Kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser