Triage

Her kan du finde information og vejledninger til Triage.

I Gribskov Kommune bruger vi Triage sammen med et ændringsskema,  til tidlig opsporing af tegn på begyndende sygdom eller funktionstab hos de borgere, der modtager hjælp og pleje.

Triage-modellen indeholder 3 elementer:

  1. Ændringsskemaet, som er et skema med en række fokuspunkter, der understøtter en systematisk gennemgang af eventuelle tegn på helbredsmæssige ændringer hos den enkelte borger. Herved er det muligt at iværksætte indsatser til genoprettelse af borgerens helbredstilstand.
  2. En farveskala, grøn – gul – rød. Farverne viser om den enkelte borger er i sin vante tilstand, har lette ændringer i helbredstilstanden eller har så alvorlige ændringer i helbredstilstanden, at der er risiko for, at indlæggelse bliver nødvendig.
  3. Egentlige Triage-møder, hvor alle de borgere, der har udvist tegn på helbredsmæssige ændringer og derfor er mærket som gule eller røde, bliver genstand for en fælles faglig drøftelse mhp. at vurdere, om der er fremdrift i den iværksatte indsats, eller om indsatser bør justeres.

Triage med ændringsskemaet hører til de redskaber, som Sundhedsstyrelsen anbefaler til tidlig opsporing af tegn på begyndende sygdom og funktionstab. I Gribskov Kommune har vi suppleret det eksisterende ændringsskema med fokuspunkter, der relaterer sig specifikt til borgere med nedsat hukommelse. Du kan finde skemaet i KMD nexus.

Introduktion

 Her kan du finde en introduktion til tidlig opsporing og Triage. Du kan også finde et eksempel på ændringsskemaet.

Fælles tilgang - Fælles Sprog III 

Har kan du finde en arbejdsbeskrivelse for FSIII, målrettet hjemmepleje eller plejecenter.

Det gode tavlemøde

Vejledninger