Generelt om magtanvendelse

Mulige former for magtanvendelse

  • Serviceloven opremser 8 former for magtanvendelser, der lovligt må anvendes.
  • Alarm og pejlesystemer § 125, stk. 1
  • Særlige døråbnere § 125, stk. 3
  • Fastholde eller føre til andet opholdsrum § 126
  • Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126a
  • Fastholde i eller føre tilbage til boligen § 127
  • Stofseler § 128
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke § 129
  • Optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller særligt chikanerende adfærd § 129a

Alle andre former for anvendelse af magt er ulovlige, men kan være straffrie, hvis de falder ind under nødværge eller nødret (se nærmere nedenfor).
* Bemærk, at Servicelovens magtanvendelsesregler ændres med virkning fra den 1. januar 2020. Instrukserne vil derfor blive opdateret ved årsskiftet 2019/2020.