Afgørelse om tilladelse til magtanvendelse

  • Det relevante myndighedsteam sikrer, at alle betingelser er opfyldt, herunder at der er den nødvendige dokumentation for den varigt nedsatte funktionsevne. Der indhentes evt. supplerende oplysninger.
  • Afgørelse om tilladelse til brug af magt skal skriftligt meddeles det tilbud, der har ansøgt om magtanvendelsen samt pågældende borger, partsrepræsentant eller personlig værge, som gives klagevejledning. Afgørelsen skal tilpasses den konkrete situation. Afgørelsen skal journaliseres på borgers sag.
  • Myndighedsteamets afgørelse opdateres i Nexus, således at afgørelsen kan fremsøges.
  • Benyttelse af godkendt magt vil efter ansøgning typisk blive bevilget for en afgrænset periode. I forbindelse med bevillingen skal der tages stilling til varigheden af godkendelsen. Formålet med bevillingen er netop i den pågældende periode at give medarbejderen mulighed for at udvikle metoder, som gør fremtidig brug af magt unødvendig. Undtaget herfra er flytning uden samtykke (§ 129), som er en varig foranstaltning.