Magtanvendelse

Her kan du læse Gribskov Kommunes instruks om magtanvendelser på voksenområdet, og finde det skema der skal udfyldes, i tilfælde af magtanvendelser.

Instruksen er opdelt i en generel instruks, der omhandler de grundlæggende regler og betingelser for magtanvendelse, og 7 specifikke instrukser, der behandler de 8 mulige magtanvendelser, der er hjemlet i serviceloven. 

Du kan læse instruksen her:

Instruks for magtanvendelse på voksenområdet

Du kan finde ansøgningskemaet for magtanvendelse i Nexus. Hvis du ikke har Nexus, kan du bruge skemaet her:

Skema til udfyldelse for magtanvendelse