”Vi træner sammen”

Projektet "Vi træner sammen" er et supplerende tilbud i Gribskov kommune til borgere som visiteres til rehabilitering efter Servicelovens §83a.

Vi træner sammen er et supplerende tilbud i Gribskov kommune til borgere, der visiteres til rehabilitering efter Servicelovens §83a. Projektet går således hånd i hånd med Styrk Hverdagen. Tilbuddet består af supplerende træning på 2 x 20 minutter
om ugen i 6-7 uger, ud over den almindelige Styrk hverdagen- rehabilitering ved terapeuterne. Træningen varetages af borgeres faste hjælpere, som er instrueret af en terapeut. Tilbuddet varetages i tæt samarbejde mellem terapeut, SoSuhjælper og planlægger.
Tilbuddet løber fra marts 2019- efteråret 2020 og følges tæt af projektleder,
projektgruppe og projektejer.

Læs mere i Håndbogen om Styrk Hverdagen

Projekt materiale (åbner op til Scoreark og vejledning)