Sygeplejen vurderer om indsatsen kan videredelegeres

Der tages stilling til, om borgers tilstand er så stabil, at den konkrete opgave kan varetages af en ikke-autoriseret sundhedsperson:

  • Borger er triageret grøn
  • Den konkrete sygeplejefaglige indsats og behandling vurderes at være varig og ikke skulle ændres inden for de nærmeste måneder
  • Det er afklaret, hvilke opgaver borger eller pårørende selv kan varetage og det vurderes, at der ikke er potentiale for yderligere udvikling i den henseende
  • Der er tages stilling til, om øvrige kriterier for at videredelegere opgaven til hjemmeplejen er opfyldt. 

For borgere, der har været indlagt, kan VD-opgaver ikke genoptages som videredelegerede, før borger har været besøgt af autoriseret sundhedsperson og det konkret er vurderet, at borger er i målgruppen for videredelegerede sygeplejeopgaver.

Der tages desuden stilling til om opgaven er omfattet af de opgaver, som medarbejderne i hjemmeplejen i Gribskov Kommune forventes at kunne varetage:

  • Administration af dispenseret, peroral medicin
    • Undtagelser: Methotrexat; anti-koagulantia, der kræver systematisk monitorering af koagulationsparametre; medicin, der trappes op eller ned
  • Kompressionsstrømper
  • For øvrige sygeplejeindsatser, der kan varetages af hjemmeplejen se

Oversigt over sygeplejefaglige opgaver der kan videredelegeres fra sygeplejen til hjemmeplejen