Opfølgning

Planlagte opfølgningsdatoer fremgår af den relevante aktivitetsliste (Aktuelle opgaver: 1 år). Det er sygeplejens ansvar at være opmærksom på dette og følge op som planlagt

 • Listen kontrolleres alle hverdage af planlægger. Evt. overskredne opgaver planlægges i borgers kalender hurtigst muligt.
 • Opfølgning på VD-indsatser
  • Den relevante aktivitetsliste kontrolleres inden triagemøder med den leverandør, der udfører VD-opgaverne og der indhentes relevante oplysninger ved mødet. Det afklares om indsatsen skal forlænges, stoppes eller overgå til sygeplejen
  • Fagligt notat opdateres – hvis tilstanden er uændret, skal dato blot ændres
  • Handlingsanvisning justeres ved behov
  • Der planlægges ny opfølgningsdato
  • Hvis der er behov for at sygeplejen ser borger, skriver sygeplejerske advis til sygeplejen, hvor planlægger planlægger besøget. Ved planlagt afslutning af en behandling, eks. øjendrypning, vurderer sygeplejen ved besøg hos borger, om dette er forsvarligt, eller om en evt. fortsat behandling skal drøftes med den ordinerende læge.