Målgruppe

Udekørende sygeplejersker og SOSU-assistenter samt planlæggere i Gribskov Kommunes sygepleje.
Desuden: Medarbejdere, der udfører videredelegerede sygeplejeindsatser.