Forskellige regler for private og kommunal leverandører af hjemmepleje

  • Den kommunale hjemmepleje kan udføre VD-opgaver uanset om borger har hjemmepleje eller ej
  • De private leverandører udfører kun VD-opgaver, hvis de i forvejen kommer hos borger