Formål

At sikre, at alle videredelegerede indsatser er korrekt dokumenteret og bestilt, således at det er tydeligt for hjemmeplejens medarbejdere, hvordan de skal udføre de konkrete opgaver i hvert enkelte tilfælde, samt at sygeplejens opfølgning sker systematisk og planlagt.