Dokumentation

 • Den relevante tilstand opdateres, dvs.:
  • Faglige notat
  • Niveau (skal være 3 for at indsatsen kan videredelegeres)
 • Der oprettes en specifik handlingsanvisning for hjemmeplejen og eksisterende handlingsanvisning opdateres, så det fremgår, at dele af opgaven er videredelegeret. Indsatsmål justeres ved behov.
 • Opfølgning:
  Hvornår opfølgning skal finde sted, er en sygeplejefaglig vurdering.
  Der oprettes en opgave på tilstanden, så opfølgning sikres inden for maksimalt 3 mdr. og det beskrives, hvordan der skal følges op – ved dialog med hjemmeplejen (triagemøde) eller ved besøg hos borger.
  Hjemmeplejen er forpligtiget til at kontakte sygeplejen ved ændringer i borgerens tilstand.