Bestilling af indsatsen

VD-indsatser bestilles inden kl. 14 til hjælp, der skal startes op den følgende dag. Der bestilles kun VD-indsatser på hverdage, da videredelegering aldrig kan være ”akut”.
Ved bestilling anvendes bestillingsnotatet (Eksempelvis: Første besøg ved hjemmeplejen d. 24.5 morgen). Øvrige oplysninger bør fremgå af den relevante tilstand og handlingsanvisning.

  • Når indsatser videredelegeres til den kommunale hjemmepleje, tilknyttes denne som organisation sammen med det relevante distrikt, dvs. en overorganisation og en underorganisation. Det er vigtigt, at dette gøres først, da hjemmeplejeleverandøren ellers ikke vil modtage bestillingen.
  • VD-Indsatsen bestilles hos den relevante leverandør – der sættes IKKE slutdato på indsatsen
  • VD-indsatsen relateres til tilstanden
  • VD-indsatsen relateres til den handlingsanvisning, der gælder for hjemmeplejen
  • Der sendes advis til sygeplejens planlægger med besked om, at sygeplejens besøg kan stoppes, når det fremgår af borgerkalender, at hjemmeplejen har planlagt den bestilte indsats

Behov for yderligere vejledning i fht. bestilling.

  • https://css.gribskov.dk/media/4655/videredelegation.pdf