Videredelegation af sygeplejeindsatser fra sygeplejen til hjemmeplejen – sygeplejens ansvar og opgaver

Fagligt ansvar, dokumentation, bestilling og opfølgning

Målgruppe

Udekørende sygeplejersker og SOSU-assistenter samt planlæggere i Gribskov Kommunes sygepleje.
Desuden: Medarbejdere, der udfører videredelegerede sygeplejeindsatser.

Formål

At sikre, at alle videredelegerede indsatser er korrekt dokumenteret og bestilt, således at det er tydeligt for hjemmeplejens medarbejdere, hvordan de skal udføre de konkrete opgaver i hvert enkelte tilfælde, samt at sygeplejens opfølgning sker systematisk og planlagt.

Begrebsforklaring

VD

Forkortelse for videredelegeret

 

Sygeplejen vurderer om indsatsen kan videredelegeres

Der tages stilling til, om borgers tilstand er så stabil, at den konkrete opgave kan varetages af en ikke-autoriseret sundhedsperson:

 • Borger er triageret grøn
 • Den konkrete sygeplejefaglige indsats og behandling vurderes at være varig og ikke skulle ændres inden for de nærmeste måneder
 • Det er afklaret, hvilke opgaver borger eller pårørende selv kan varetage og det vurderes, at der ikke er potentiale for yderligere udvikling i den henseende
 • Der er tages stilling til, om øvrige kriterier for at videredelegere opgaven til hjemmeplejen er opfyldt. 

For borgere, der har været indlagt, kan VD-opgaver ikke genoptages som videredelegerede, før borger har været besøgt af autoriseret sundhedsperson og det konkret er vurderet, at borger er i målgruppen for videredelegerede sygeplejeopgaver.

Der tages desuden stilling til om opgaven er omfattet af de opgaver, som medarbejderne i hjemmeplejen i Gribskov Kommune forventes at kunne varetage:

 • Administration af dispenseret, peroral medicin
  • Undtagelser: Methotrexat; anti-koagulantia, der kræver systematisk monitorering af koagulationsparametre; medicin, der trappes op eller ned
 • Kompressionsstrømper
 • For øvrige sygeplejeindsatser, der kan varetages af hjemmeplejen se

Oversigt over sygeplejefaglige opgaver der kan videredelegeres fra sygeplejen til hjemmeplejen

Forskellige regler for private og kommunal leverandører af hjemmepleje
 • Den kommunale hjemmepleje kan udføre VD-opgaver uanset om borger har hjemmepleje eller ej
 • De private leverandører udfører kun VD-opgaver, hvis de i forvejen kommer hos borger
Dokumentation
 • Den relevante tilstand opdateres, dvs.:
  • Faglige notat
  • Niveau (skal være 3 for at indsatsen kan videredelegeres)
 • Der oprettes en specifik handlingsanvisning for hjemmeplejen og eksisterende handlingsanvisning opdateres, så det fremgår, at dele af opgaven er videredelegeret. Indsatsmål justeres ved behov.
 • Opfølgning:
  Hvornår opfølgning skal finde sted, er en sygeplejefaglig vurdering.
  Der oprettes en opgave på tilstanden, så opfølgning sikres inden for maksimalt 3 mdr. og det beskrives, hvordan der skal følges op – ved dialog med hjemmeplejen (triagemøde) eller ved besøg hos borger.
  Hjemmeplejen er forpligtiget til at kontakte sygeplejen ved ændringer i borgerens tilstand.
Bestilling af indsatsen

VD-indsatser bestilles inden kl. 14 til hjælp, der skal startes op den følgende dag. Der bestilles kun VD-indsatser på hverdage, da videredelegering aldrig kan være ”akut”.
Ved bestilling anvendes bestillingsnotatet (Eksempelvis: Første besøg ved hjemmeplejen d. 24.5 morgen). Øvrige oplysninger bør fremgå af den relevante tilstand og handlingsanvisning.

 • Når indsatser videredelegeres til den kommunale hjemmepleje, tilknyttes denne som organisation sammen med det relevante distrikt, dvs. en overorganisation og en underorganisation. Det er vigtigt, at dette gøres først, da hjemmeplejeleverandøren ellers ikke vil modtage bestillingen.
 • VD-Indsatsen bestilles hos den relevante leverandør – der sættes IKKE slutdato på indsatsen
 • VD-indsatsen relateres til tilstanden
 • VD-indsatsen relateres til den handlingsanvisning, der gælder for hjemmeplejen
 • Der sendes advis til sygeplejens planlægger med besked om, at sygeplejens besøg kan stoppes, når det fremgår af borgerkalender, at hjemmeplejen har planlagt den bestilte indsats

Behov for yderligere vejledning i fht. bestilling.

 • https://css.gribskov.dk/media/4655/videredelegation.pdf
Opfølgning

Planlagte opfølgningsdatoer fremgår af den relevante aktivitetsliste (Aktuelle opgaver: 1 år). Det er sygeplejens ansvar at være opmærksom på dette og følge op som planlagt

 • Listen kontrolleres alle hverdage af planlægger. Evt. overskredne opgaver planlægges i borgers kalender hurtigst muligt.
 • Opfølgning på VD-indsatser
  • Den relevante aktivitetsliste kontrolleres inden triagemøder med den leverandør, der udfører VD-opgaverne og der indhentes relevante oplysninger ved mødet. Det afklares om indsatsen skal forlænges, stoppes eller overgå til sygeplejen
  • Fagligt notat opdateres – hvis tilstanden er uændret, skal dato blot ændres
  • Handlingsanvisning justeres ved behov
  • Der planlægges ny opfølgningsdato
  • Hvis der er behov for at sygeplejen ser borger, skriver sygeplejerske advis til sygeplejen, hvor planlægger planlægger besøget. Ved planlagt afslutning af en behandling, eks. øjendrypning, vurderer sygeplejen ved besøg hos borger, om dette er forsvarligt, eller om en evt. fortsat behandling skal drøftes med den ordinerende læge.
VD-indsatsen afsluttes
 • Tilstanden opdateres
  • Fagligt notat
  • Niveau

 • Indsatsmål og handlingsanvisning opdateres. Handlingsanvisningen for hjemmeplejen gøres inaktiv
 • VD-indsatsen afsluttes
 • Hvis borger ikke har hjemmeplejeindsatser eller andre VD-indsatser hos leverandøren redigeres organisationstilknytningen: Sættes til afslutning efter den sidste dag i den efterfølgende måned.
Spørgsmål

Spørgsmål og kommentarer til denne instruks kan rettes til Birgitte Rosenquist

biros@gribskov.dk

Næste opdatering af vejledning

Revisionsdato: 1.12.2019

Næste revisionsdato: 1.12.2020

Revideres af: Birgitte Rosenquist

Ansvarlig for revision: Sygeplejen i samarbejde med hjemmeplejen