Målgruppe

Sundhedsfagligt personale, der har modtaget generel oplæring i at udføre konkrete sygeplejefaglige opgaver og udfører disse, samt planlæggere i hjemmeplejen.
Desuden ledere i hjemmeplejen og sygeplejen, samt autoriseret sundhedsfagligt personale, der videredelegerer sygeplejeindsatser til hjemmeplejen.