Formål

At sikre, at videredelegerede indsatser planlægges og leveres i overensstemmelse med de handlingsanvisninger, der er knyttet til de konkrete indsatser.