Begrebsforklaring

VD

Forkortelse for videredelegeret.