Videredelegation af sygeplejeindsatser fra sygeplejen til hjemmeplejen – hjemmeplejens ansvar og opgaver

Planlægning, levering og dokumentation

Målgruppe

Sundhedsfagligt personale, der har modtaget generel oplæring i at udføre konkrete sygeplejefaglige opgaver og udfører disse, samt planlæggere i hjemmeplejen.
Desuden ledere i hjemmeplejen og sygeplejen, samt autoriseret sundhedsfagligt personale, der videredelegerer sygeplejeindsatser til hjemmeplejen.

Formål

At sikre, at videredelegerede indsatser planlægges og leveres i overensstemmelse med de handlingsanvisninger, der er knyttet til de konkrete indsatser.

Begrebsforklaring

VD

Forkortelse for videredelegeret.

 

 

Varetagelse af VD-indsatser i hjemmeplejen

Bestillingen modtages og behandles af planlægger

 • Bestillingen ses i bestillingslisten
 • Indsatsen planlægges i borgerkalender; det er planlæggers ansvar at de planlagte medarbejdere er sundhedsfaglige medarbejdere med de nødvendige kompetencer.

Sundhedsfaglig medarbejder udfører VD-indsatsen

 • Besøget udføres som ”Det gode besøg”
 • VD-indsatsen udføres som beskrevet i handlingsanvisningen for hjemmeplejen
 • Hvis det ikke er muligt at udføre indsatsen, kontaktes sygeplejen og der skrives et observationsnotat
 • Hvis det er vanskeligt at udføre indsatsen, eks. på grund af manglende samarbejdsevne, skrives et observationsnotat
  • Hvis opgaven ikke kan udføres, ringes med det samme til sygeplejen
  • Hvis det er vanskeligt at udføre opgaven, sparres med SSA i hjemmeplejen
 • Ved ændret helbredstilstand skrives et observationsnotat og borger triageres gul eller, ved alvorlige ændringer, rød
 • Ved medicingivning kvitteres for den givne medicin

Ved bekymring

 • Medarbejder sparrer samme dag med autoriseret sundhedsperson, der beslutter, hvordan der handles, enten ved triagemøde, eller på anden vis. Der sendes advis til sygeplejen.

Opfølgning

 • Det er sygeplejens ansvar at følge op på den videredelegerede opgave. Dette gøres typisk i forbindelse med triage-møder.
Spørgsmål

Spørgsmål og kommentarer til denne vejledning kan rettes til Ingrid Potts

ipott@gribskov.dk

Næste opdatering af vejledning

Revisionsdato: 1.12.2019

Næste revisionsdato: 1.12.2021

Revideres af: Ingrid Potts

Ansvarlig for revision: Sygeplejen i samarbejde med hjemmeplejen