Samarbejde og kommunikation - Terapeuten

Terapeuten er tovholder på Styrk Hverdagen-forløbet. Det er derfor hende,

 •  der skriver planen for Styrk Hverdagen-forløbet
 • der tilrettelægger øvelserne i Vi-træner-sammen
 • der vurderer, om der er er indsatser, der kan afsluttes undervejs
 • der evaluerer borgers funktionsevne ved forløbets afslutning
 • der skriver til Visitationen ved afslutning

Opstart

Det første besøg aflægges helst inden for de første 2 uger efter bestilling af Styrk Hverdagen.

Ved første besøg

 • opstilles mål for forløbet i samarbejde med borger
 •  forløbet planlægges
 •  evt. test udføres og dokumenteres

Ved første fælles besøg

 • drøftes planen for rehabilitering sammen med borger og
  hjælper, så det sikres, at man arbejder frem mod samme mål

Ved det andet fælles besøg

 •  instrueres hjælper og borger i DigiRehab-træningen

Undervejs:

 • orienterer terapeut sig i hjælpers notater og justerer aktiviteter sammen med borger
 •  ændringer, som hjælper skal kende, skrives til planlægger, der overfører disse til DRP

Afslutning:

 • Når borger har nået målet for sin rehabilitering eller når tidsrammen for forløbet er nået, evaluerer terapeuten borger
  •  Funktionsevnetilstande, herunder det Faglige notat, opdateres
  •  Det sikres, at handlinger, som fortsat skal udføres af plejen, fremgår af DRP – ellers skrives til hjemmeplejens planlægger
  •  Handlingsanvisninger, der ikke længere har relevans, inaktivere
  • o Der sendes advis til visitator, som på baggrund af evalueringen afgør, om hjælpen kan afsluttes eller skal overgå til §83.
 • Ved borgere, der har afsluttet et Styrk Hverdagen forløb tidligere end de 8 uger, fortsætter Vi-træner-sammen, indtil borger har fået ca. 14 ganges træning - i alt 8 uger fra terapeutens første besøg
  •  Herefter sluttester terapeuten borger og sikrer, at hjælpers ”scoringer” er dokumenteret elektronisk
  •  Der sendes advis til hjemmeplejen om, at træningen afsluttes