Samarbejde og kommunikation – SOSUhjælper eller SSA

Opstart:

 • Hjemmeplejen starter som regel op, inden terapeuten har været ude på sit første besøg
  • SOShjælper /SSA Orienterer sig i oplægget fra Visitationen – helst i den samlede faglige vurdering eller i de relevante faglige notater
  • Rehab-indsatserne udføres så vidt muligt på en inddragende måde. Prøv at motivere borger til at indgå aktivt i forløbet. Brug evt. ”Motivationsguiden”.
   Terapeuten lægger en plan for hele forløbet ved sit første besøg
 • Der afholders2 besøg, hvor både terapeuten og SOSUhjælper / SSA deltager
  • Ved det første fælles besøg aftales Styrk Hverdagen-forløbet:
  • aftales, hvilke opgaver I hver især har – borger, terapeuten og SOSUhjælper/SSA
 • Ved det andet fælles besøg for Vi-træner-sammen instrueres SOSUhjælper /SSA af terapeuten i de øvelser, der skal uføres sammen med borger.
  SOSUhjælper / SSA kontakter terapeut, hvis der er problemer med at være fremme til de fælles møder. Terapeutens tlf.nr. står på kørelisten.

Undervejs:

 • SOSUhjælper / SSA orienterer sig ved hvert besøg i borgers DRP for at se, om der er ændringer i fht plejens opgaver i rehabiliteringen
 • Styrk Hverdagen: SOSUhjælper / SSA udfører de planlagte opgaver
  • Ændringer i det, borger kan udføre, noteres som Observation og tagges med ”Rehab 83A”. Hvis borger ikke ønsker at samarbejde, eller ikke kan udføre det aftalte noteres på samme måde. På den måde kan terapeuten let genfinde hjælpers notater
  • Ved spørgsmål kan terapeuten kontaktes

 • Vi-træner-sammen: SOSUhjælper / SSA orienterer sig også i borgers blå Vi-træner sammen-mappe og borger udfører øvelserne sammen med hjælpe
  • Vi-træner-sammen-øvelserne udføres og øvelserne ”scores” i den blå borgermappe
  • Ved spørgsmål kan terapeuten kontaktes
 • Observationer, der ikke har noget med Styrk Hverdagen at gøre, skrives som vanligt som Observation, men tagges ikke

Afslutning:

 • De rehabiliterende indsatser fortsætter, indtil der kommer besked fra Visitationen
 • Ved afslutningen af forløbet afgør visitator om borgers hjælp skal fortsætte eller afsluttes
 • Ved fortsat hjælp er det vigtigt at arbejde på at vedligeholde de funktioner, som borger har oparbejdet i løbet af Styrk Hverdagen-forløbet
 • Nogle borgere vil fortsætte deres Vi-træner-sammen-forløb i nogle uger efter at Styrk Hverdagen er afsluttet. I alt max 8 uger fra terapeuten er startet