Samarbejde og kommunikation – Planlægger hjemmeplejen

Opstart:

 • Modtager bestilling fra Visitationen.
  Kontakter borger, aftaler opstart af de visiterede indsatser og planlægger disse
 • Modtager advis fra Genoptræning Gribskov vedr. fælles besøg og besvarer denne
 • Planlægger og låser de fælles besøg (Styrk Hverdagen og Vi- træner-sammen). Terapeutens tlf. nummer skrives på besøget, så hjælper kan ringe til terapeut ved forsinkelse eller aflysning af et planlagt fælles besøg
 • Til de fælles besøg benyttes hhv. leverandørindsatserne
  • Møde Styrk Hverdagen (første fælles besøg)
  • DigiRehab ved hjælper (andet fælles besøg)
 • Planlægger planlægger i øvrigt Vi-træner-sammen og bruger også her indsatsen Digirehab ved hjælper
 • Planlægger skal være opmærksom på
  • at fælles besøg skal være med den faste hjælper. Det er bedre at aflyse et fælles besøg end at sende en vikar, der ikke kender borger
  • Træningen lægges hensigtsmæssigt, så borgeren kan magte det, dvs. ikke lige efter bad, morgen toilette eller anden træning

Undervejs:

Ved besked fra træningen om at DRP skal justeres, foretager planlægger den ønskede opdatering.

Afslutning:

Rehabiliterende indsatser afsluttes derfor kun efter besked fra Visitationen. Vi-træner-sammen afsluttes efter max. 14 ganges træning eller ved besked fra terapeuten.