Samarbejde og kommunikation - Planlægger Genoptræning

Opstart:

 • Modtager advis fra visitationen
  Kontakter borger inden for 2 dage fra henvendelse, og aftaler opstart, når der findes en ledig tid.
 • Planlægger (eller terapeut) kontakter hjemmeplejen og aftaler
  • det fælles besøg, hvor terapeut og hjælper mødes i borgers hjem og Styrk Hverdagen forløbet planlægges
  • Vi-træner-sammen møde, hvor hjælper skal instrueres i borgers Digi-rehab-træning

Afslutning:

 • Besked sendes til Visitationen om, at borger kan afslutte sit Styrk Hverdagen forløb
 • Pauserer borgers planlagte besøg ved indlæggelse
 • Planlægger om nødvendigt en DigiRehab Sluttest – gælder for borgere, hvis Styrk Hverdagen-forløb er blevet afsluttet før de 8 uger