Ordforklaring

Styrk Hverdagen:

Gribskov Kommunes rehabiliteringstilbud efter Servicelovens § 83a. Rehabiliteringen forestås af Altiden og leverandører af hjemmepleje i fællesskab. Det enkelte forløb tovholdes altid af en terapeut fra Altiden.

Vi-træner-sammen:

Et træningstilbud for borgere, der er visiteret til Styrk Hverdagen. Består af 2 x 20 min. styrketræning / uge i ca. 8 uger. Træningen udføres sammen med hjælper efter instruktion fra terapeut og understøttes af printet træningsprogram. Borger scores af hjælper i skema i den blå borgermappe efter hver seance

Digirehab:

Et Digitalt understøttet styrketræningsprogram, der tager udgangspunkt i borgers formåen, og hvor systematisk monitorering af fremdrift er mulig

DRP:

Døgnrytmeplan