Målgruppe

Planlæggere i hjemmeplejen og i træningen.
Desuden terapeuter, SSH’ er og SSA’er i hhv. træningen og hjemmeplejen.