Formål

At medarbejdere, der er involveret i den daglige drift af Styrk Hverdagen og Vi træner sammen, anvender aftalte arbejdsgange og har forståelse for roller, ansvar og forpligtelser i samarbejdet.