Styrk hverdagen og Vi træner sammen - planlæggere

Rehabilitering efter §83a: Planlæggernes roller og ansvar i samarbejdet mellem hjemmepleje og træningen

Målgruppe

Planlæggere i hjemmeplejen og i træningen.
Desuden terapeuter, SSH’ er og SSA’er i hhv. træningen og hjemmeplejen.

Formål

At medarbejdere, der er involveret i den daglige drift af Styrk Hverdagen og Vi træner sammen, anvender aftalte arbejdsgange og har forståelse for roller, ansvar og forpligtelser i samarbejdet.

Samarbejde og kommunikation - Planlægger Genoptræning

Opstart:

 • Modtager advis fra visitationen
  Kontakter borger inden for 2 dage fra henvendelse, og aftaler opstart, når der findes en ledig tid.
 • Planlægger (eller terapeut) kontakter hjemmeplejen og aftaler
  • det fælles besøg, hvor terapeut og hjælper mødes i borgers hjem og Styrk Hverdagen forløbet planlægges
  • Vi-træner-sammen møde, hvor hjælper skal instrueres i borgers Digi-rehab-træning

Afslutning:

 • Besked sendes til Visitationen om, at borger kan afslutte sit Styrk Hverdagen forløb
 • Pauserer borgers planlagte besøg ved indlæggelse
 • Planlægger om nødvendigt en DigiRehab Sluttest – gælder for borgere, hvis Styrk Hverdagen-forløb er blevet afsluttet før de 8 uger
Samarbejde og kommunikation – Planlægger hjemmeplejen

Opstart:

 • Modtager bestilling fra Visitationen.
  Kontakter borger, aftaler opstart af de visiterede indsatser og planlægger disse
 • Modtager advis fra Genoptræning Gribskov vedr. fælles besøg og besvarer denne
 • Planlægger og låser de fælles besøg (Styrk Hverdagen og Vi- træner-sammen). Terapeutens tlf. nummer skrives på besøget, så hjælper kan ringe til terapeut ved forsinkelse eller aflysning af et planlagt fælles besøg
 • Til de fælles besøg benyttes hhv. leverandørindsatserne
  • Møde Styrk Hverdagen (første fælles besøg)
  • DigiRehab ved hjælper (andet fælles besøg)
 • Planlægger planlægger i øvrigt Vi-træner-sammen og bruger også her indsatsen Digirehab ved hjælper
 • Planlægger skal være opmærksom på
  • at fælles besøg skal være med den faste hjælper. Det er bedre at aflyse et fælles besøg end at sende en vikar, der ikke kender borger
  • Træningen lægges hensigtsmæssigt, så borgeren kan magte det, dvs. ikke lige efter bad, morgen toilette eller anden træning

Undervejs:

Ved besked fra træningen om at DRP skal justeres, foretager planlægger den ønskede opdatering.

Afslutning:

Rehabiliterende indsatser afsluttes derfor kun efter besked fra Visitationen. Vi-træner-sammen afsluttes efter max. 14 ganges træning eller ved besked fra terapeuten.

Ordforklaring

Styrk Hverdagen:

Gribskov Kommunes rehabiliteringstilbud efter Servicelovens § 83a. Rehabiliteringen forestås af Altiden og leverandører af hjemmepleje i fællesskab. Det enkelte forløb tovholdes altid af en terapeut fra Altiden.

Vi-træner-sammen:

Et træningstilbud for borgere, der er visiteret til Styrk Hverdagen. Består af 2 x 20 min. styrketræning / uge i ca. 8 uger. Træningen udføres sammen med hjælper efter instruktion fra terapeut og understøttes af printet træningsprogram. Borger scores af hjælper i skema i den blå borgermappe efter hver seance

Digirehab:

Et Digitalt understøttet styrketræningsprogram, der tager udgangspunkt i borgers formåen, og hvor systematisk monitorering af fremdrift er mulig

DRP:

Døgnrytmeplan

Spørgsmål

Spørgsmål og kommentarer til denne vejledning kan rettes til Gitte Widmer eller Lise Bernhard.

gwidm@gribskov.dk

Næste opdatering af vejledning

Revisionsdato: 1.september 2019

Næste revisionsdato: 1. februar. 2020

Revideres af: Gitte Widmer og Lise Bernhard

Ansvarlig for revision: Gitte Widmer